Vad

Vi utvecklar och förvaltar BI/DW-lösningar baserat på Microsofts teknologi i molnet och on-premise.

Hur

Med stor erfarenhet och senior kompetens arbetar vi med Microsoft Azure, Power BI och SQL Server.

Vilka

Vi på Solver har i genomsnitt 12 års erfarenhet av att bygga och designa BI/DW-lösningar.

Vi är specialister på BI

Våra tjänster

Business Intelligence

Vi levererar lösningar och kompetens inom alla faser av Business Intelligence, Data Warehousing och Integration. Vi är fokuserade på molnbaserade lösningar i Azure och PowerBI. Vi är även experter på Microsoft BI/DW on-premise och arbetar både med helhetsåtagande samt resursuppdrag.

BI/DW-Strategi

Solver har hjälpt många företag att ta fram och implementera Business Intelligence-lösningar och strategier. En lyckad implementation kombinerar rätt källdata med rätt teknologi och en förståelse för organisationens strategi och behov.

Analys

Utnyttja den fulla potentialen i er data med hjälp av avancerad analys i PowerBI och Azure Synapse. Med hjälp av våra experter kan ni snabbt komma igång med värdeskapande och datadrivna beslut!

ETL & Integration

Vi hjälper företag och organisationer att bygga kraftfulla ETL / Dataflöden. Genom att använda moderna ETL - verktyg får ni bättre kontroll på era dataflöden, lägre förvaltningskostnader och minskar ert personberoende.

Business Intelligence och Data Warehouse

Solver utvecklar professionella beslutsstödsapplikationer med Microsoft Azure

Vi tar ansvar för ett projekts hela livscykel från kravställning till utveckling och förvaltning. Vi erbjuder även BI-Konsulter som resurser för att stärka upp externa projekt. Vi är specialister på SQL Server, T-SQL, SSIS, SSAS, MDX, SSAS-Tabular, DAX, MDS, SSRS, PowerBI, Azure SQL DW, Azure Data Factory och Azure Data Lake.

  • Kartläggning av verksamhetens krav och fördjupade analyser

  • Design av molnarkitekt, utveckling av pilotapplikation för test och utvärdering  i SQL Azure DW och Power BI.

  • Utbildning av användare och administratörer, förvaltning och applikationssupport 

  • Facebook - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle