SHAREPOINT

SharePoint - Office 365 och SharePoint Online

Utveckling av lösningar med SharePoint

SharePoint är idag en central applikation för många företag och organisationer som vill ha en professionell lösning för all affärsinformation. Med SharePoint  kan webbplatser och portaler skapas där personer kan dela information med varandra.

SharePoint är portalen för BI-lösningar där rapport- och analysdelar samverkar med affärsplaner, avtal och andra viktiga dokument. Solver levererar expertkompetens både inom dokument- och informationshantering samt BI-Scorecards med SharePoint som den centrala applikationen.

Vi utvecklar även avancerade applikationer där vi utvecklar nya gränssnitt i SharePoint för att klara även de mest krävande kravspecifikationerna.

BI-portaler i SharePoint samt Office 365 SharePoint Online

SharePoint är den plats där du lättast samlar och distribuerar all information i din BI-lösning. Detta gäller rapporter, dashboards, dokument och sajter, där Sharepoint bildar navet i en BI-lösning. Vi levererar all BI-funktionalitet från Microsoft i SharePoint, till exempel PowerView, PowerPivot, Excel Services, Reporting Services och KPI-dashboards, samt för Online även Power BI-integration.

Med SharePoints rollstyrda hantering av information, kan portalen skräddarsys för att tillgodo se behoven från enskilda medarbetare, arbetsgrupper och hela organisationen.

Dokumenthantering och informationshantering i SharePoint

Vi kan dokumenthantering i SharePoint, från enskilda informationssystem till heltäckande ECM-lösningar! Exempel på områden är kravhantering, informationsmodellering, migrera befintliga filer från gemensamma diskar, arkitektur och implementering av lösningen, samt drift och underhåll av färdiga lösningar.

Avancerad Applikationsutveckling

Vi erbjuder utveckling av avancerade lösningar baserat på SharePoint. Några av Sveriges största industriföretag använder lösningar utvecklade i SharePoint för all sin planering och arbetsflöde kring inköpsprocesser av material. När fokus ligger på att effektivisera tidskrävande manuella informationsprocesser är SharePoint en fantastisk plattform att använda.

Utbildning inom SharePoint

Våra erfarna utbildare tillhandahåller kundanpassade utbildningar inom SharePoints alla funktioner inklusive SharePoint Online med Power BI i Office 365. 

Snabblänkar

Kontaktinformation

Kungsgatan 56 SE-111 22 Stockholm, Sweden

Tel: 08-24 88 00

Copyright © Solver Sweden AB. All rights reserved.