MICROSOFT BUSINESS INTELLIGENCE

Data Warehouse och Business Intelligence

Vi har inom Solver Consulting en samlad mycket bred erfarenhet av projekt från många olika verksamhetsområden och branscher.
Vi kan ta ansvar för ett projekts hela livscykel från kravställning till utveckling och förvaltning. Vi erbjuder även BI-Konsulter som resurser för att stärka upp externa projekt. Vi är specialister på SQL Server, T-SQL, SSIS, SSAS, MDX, SSAS-Tabular, DAX, MDS, SSRS, PowerBI

  • Kartläggning av verksamhetens krav och behov

  • Fördjupade förstudier och analys

  • Utveckling av pilotapplikationer för test och utvärdering

  • Design av teknisk arkitektur

  • Utveckling av datalager och BI-lösning

  • Utbildning av användare och administratörer

  • Förvaltning och applikationssupport 

Solver kan medverka både som resurser i externa projekt eller ta helhetsansvar för hela projektets livscykel
Kontakta Björn Nylander på 076 146 95 00 eller på  
bjorn.nylander@solver.se för mer information eller resursförfrågan.

Snabblänkar

Kontaktinformation

Kungsgatan 56 SE-111 22 Stockholm, Sweden

Tel: 08-24 88 00

Copyright © Solver Sweden AB. All rights reserved.