MICROSOFT CLOUD BUSINESS INTELLIGENCE

MIGRATION TILL MICROSOFT CLOUD DATAWAREHOUSE OCH POWER BI

Vi tar ansvar för ett projekts hela livscykel från kravställning till utveckling och förvaltning. Vi erbjuder även BI-Konsulter som resurser för att stärka upp externa projekt. Vi är specialister på SQL Server, T-SQL, SSIS, SSAS, MDX, SSAS-Tabular, DAX, MDS, SSRS, PowerBI, Azure SQL DW, Azure Data Factory och Azure Data Lake.

  • Kartläggning av verksamhetens krav och fördjupade analyser

  • Design av molnarkitekt, uveckling av pilotapplikation för test och utvärdering  i SQL Azure DW och Power BI.

  • Utbildning av användare och administratörer, Förvaltning och applikationssupport 


     Solver kan medverka både som resurser i externa projekt eller ta helhetsansvar för hela projektets livscykel
Kontakta Björn Nylander på 076 146 95 00 eller på  
bjorn.nylander@solver.se för mer information eller resursförfrågan.

Snabblänkar

Kontaktinformation

Kungsgatan 56 SE-111 22 Stockholm, Sweden

Tel: 08-24 88 00

Copyright © Solver Sweden AB. All rights reserved.